Archiv projektů od roku 2004

Rok Název projektu
2016

Obytný soubor Hodkovičky, opatření PVS

Stavební úpravy Klikatá

Štěrboholy - 4. etapa, komunikace a trubní sítě

2015

Kanalizace Brloh

MS Kadaň Reko (Klášterecká)

Obytný soubor Hodkovičky, vodovod

Přeložka vodovodu Modřany

Štěrboholy - 3. etapa RD, infrastruktura

Vodovod Častolovice

Vodovod Český Brod (Na Křemínku)

2014

Podzemní kontejnery pro Prahu 1

Přivaděč vodovodu Letiště Praha

Rekonstrukce kanalizace Rokycany (Polní)

Rekonstrukce vodovodu Rokycany (Libušina, Stará Cesta, Čechova, Matěje Šmolíka, Žižkova)

Západní město - IV. etapa, infrastruktura

2013

MS Neratovice (bří Čapků a J. K Tyla)

NTL Brandýs nad Labem (Kostelecká)

NTL Nymburk (Raisova, Palackého)

STL DN200 přechod, Brandýs nad Labem

Technická chodba, inženýrské sítě

Vodovodní přípojky Letiště Praha

2012

NTL Neratovice (bří Čapků a J. K. Tyla)

NTL Nymburk (28. října, P. Bezruče, Jízdecká)

NTL Rokycany (Smetanova)

NTL Slaný

Protlak pod tratí Lítkovice

STL DN200 přechod v Brandýse nad Labem

2011

Kanalizace a vodovod Pod Harfou

Rekonstrukce a vodovodní přípojky

Vodovod a úprava potoka

2010

Přeložka VTL plynu

2009

Protihluková konstrukce Schäfer Menk

2008

Posílení vodovodu

Vodovod K Třebonicům

2007

Přípojka NTL skladové haly

Přípojka STL, rozvody NTL logistického parku

2006

Kanalizace a vodovod Na Farkách

Kanalizace Husinecká

Přeložka STL obytného souboru Arboreum

Přeložky a přípojky STL, NTL v areálu Siemens

Přípojka STL obalovny České Budějovice

Přípojka STL obalovny Pardubice

Rozvody STL, NTL ve výrobním areálu

2005

Dešťové usazovací nádrže v areálu ALP

Dům Sue Ryder, kanalizace DN300

Kanalizace DN300-400

Kanalizace DN300-400

Kanalizační řady v areálu ALP

Koncepce vodohosp. sítí pro dopravní propojení Prahy 6 a 7

Koncepce vodohospodářských sítí pro dopravní propojení Prahy 6 a 7

Nadsídlištní sběrač

Nadsídlištní sběrač DN1800

Odkanalizování území a vnitřní rozvody areálu VDO

Odvodnění areálu AssiDomän a výstavba DUN

Odvodnění komunikace a úpravy potoků

Odvodnění křižovatky U Mefritu

Odvodnění MÚ křižovatky a přeložky kanalizace

Plynofikace městské části Prahy 9 - STRL DN50-150

Plynovodní řad - varianty řešení

Plynovodní řady OTA

Přeložka plynovodů NTL, STL

Přeložky plynovodů STL

Přeložky plynovodů VTL - DN100-300

Přeložky vodovodů DN250

Přeložky vodovodů obchvatu DN300

Propojení Modřanského sběrače DN600

Rozvody ve sportovním areálu FTVS

Stavba 2.B kmenové stoky D

Úprava Únětického potoka - zatrubnění DN2000, opevnění koryta, přeložky potoka

Úprava vodojemu a přeložka DN300

Vnitřní rozvody a přípojka domu sociální péče

Vnitřní rozvody a přípojka hotelu

Vnitřní rozvody a přípojka Komerční banky

Vnitřní rozvody a přípojka obchodního centra

Vnitřní rozvody a přípojka závodu Schoeller

Vnitřní rozvody, přípojka a přeložka DN150 hotelu

Vnitřní rozvody, přípojka a přeložka DN300 do kolektoru Hypo Bank CZ

Vnitřní rozvody, přípojka a přeložka kanalizace 80/143 Hypo Bank CZ

Vodovodní řad

Vodovodní řady a přípojky VDO

Vodovodní řady areálu ALP

Vodovody DN80-200

Nahoru