Stavby pro školství

ZŠ Dr. E. Beneše - Dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská

Rozšíření kapacit stávající základní školy, 7 kmenových učeben pro 30 žáků, 3 učebny pro 15 žáků, tělocvična, šatny

Detaily projektu

  • Datum realizace: 2016-2019
  • Místo: Praha - Čakovice
  • Objednatel: ÚMČ Praha Čakovice
  • Kategorie: Stavby pro školství
  • Stupeň zpracované dokumentace: DUR+DSP, DVZ, DSPS, AD
  • Štítky: škola, tělocvična

Na projektu spolupracovali

med pavlík architekti

Nahoru