Stavby pro školství

Posluchárny ČVUT Trojanova

Rekonstrukce dvou poslucháren a přilehlých prostor fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze. Zdařilé doplnění původního secesního rázu moderními prvky a technologiemi. Důraz byl kladen na zachování čistoty architektonického provedení, detail a respekt k původnímu řešení. Perličkou pak bylo zachování původního zatemňovacího systému Ing. Křižíka.

Detaily projektu

  • Datum realizace: 2017-2022
  • Místo: Praha 2 - Nové Město
  • Objednatel: ČVUT v Praze, FJFI
  • Kategorie: Stavby pro školství
  • Stupeň zpracované dokumentace: AST, Stavebně-technický průzkum, DSP, DVZ, DSPS, AD
  • Štítky: vysokoškolská zařízení, posluchárny, rekonstrukce

Na projektu spolupracovali

Ing. arch. V. Gleich

Ing. J. Laurin

Aveton s.r.o. - Ing. arch. V. Domkář

Projekty TZB – Ing. J. Žoček

Kubec vzduchotechnika

Minet elektro - Ing. J. Pavlovský

Generální dodavatel stavby: Konsit, a.s.

Nahoru