Dopravní stavby

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Kompletní přestavba prostoru přednádraží zahrnující vyřešení přestupního uzlu veřejné dopravy a jeho dopravního napojení, cyklodopravy, dopravy v klidu, parkových úprav. Návrh řešení zpracovaný na základě studie zpracované architekty Med a Pavlík Pardubice a projekční firmy Highway Design Hradec Králové (Ing.Kmoníček).

V roce 2019 byl projekt navržený do soutěže Česká cena za architekturu, pořádané Českou komorou architektů. https://ceskacenazaarchitekturu.cz/rocniky/2019/multimodalni-uzel-verejne-dopravy-v-pardubicich-mmuvd

Detaily projektu

  • Datum realizace: 2015-2017
  • Místo: náměstí Jana Pernera, Pardubice
  • Objednatel: Statutární město Pardubice
  • Kategorie: Dopravní stavby
  • Stupeň zpracované dokumentace: DUR, DSP, DPS, AD

Na projektu spolupracovali

Med Pavlík architekti s. r.o. Highway Design Hradec Králové (Ing. Kmoníček)

Nahoru