Průmyslové stavby

Meiller Slaný - hala KTL

Výstavba nové haly v areálu firmy F.X. Meiller. Vlastní členitá hala s vestavky a napojením na stávající objekty obsahuje i novou trafostanici, mopresorovnu, sklad barev a přípravu pro technologii lakování nástaveb nákladních automobilů.

Detaily projektu

  • Datum realizace: 2021-2022
  • Místo: Slaný
  • Objednatel: Heberger CZ, s.r.o.
  • Kategorie: Průmyslové stavby
  • Stupeň zpracované dokumentace: DPS (ARS a základní koordinace)
Nahoru